Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria Adwokacka Małgorzata Gorczyńska jest kancelarią specjalizującą się w sprawach rodzinnych. Adwokat Małgorzata Gorczyńska świadczy pomoc prawną we wszelkich sprawach rodzinnych, w tym głównie reprezentuje Klientów w sprawach rozwodowych i o podział majątku wspólnego byłych małżonków. Adwokat Małgorzata Gorczyńska posiada kilkanaście lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu spraw rodzinnych. Poniżej przedstawiamy zakres usług Kancelarii  z zakresu prawa rodzinnego:

 • doradztwo prawne, sporządzanie projektów pism procesowych i reprezentacja Klienta w toku postępowania sądowego we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego
 • rozwód i separacja ( w tym także z cudzoziemcami)
 • unieważnienie małżeństwa
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • podział majątku w konkubinacie
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • alimenty i ich egzekucja na terenie państw UE
 • władza rodzicielska i miejsce pobytu małoletnich
 • kontakty z małoletnimi
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o tzw. uprowadzenie rodzicielskie (Konwencja Haska)
 • rodziny zastępcze
 • opieka i kuratela