Prawo pracy

Jedną z kluczowych współcześnie gałęzi prawa jest prawo pracy. Obejmuje ono regulacje dotyczące stosunków między pracodawcą a pracownikiem, co jest niezwykle istotne, ponieważ wpływa to na życie zawodowe niemal każdej osoby dorosłej. Przepisy w tym zakresie definiują prawa i obowiązki obu stron umowy o pracę, wyróżniając kwestie m.in. nawiązania stosunku pracy, warunków współpracy, urlopu i inne. W przypadku konieczności rozwiązania problemów związanych z zatrudnieniem, warto skorzystać z pomocy, jaką oferuje nasza Kancelaria Adwokacka w Gdańsku i w Wejherowie, którą kieruje doświadczony prawnik, posiadający niezbędną wiedzę, aby lepiej zrozumieć aktualną sytuację i skutecznie dostosować do niej strategię działania. Nasz adwokat gwarantuje wsparcie klientom, a do najczęściej wykonywanych przez niego usług należą między innymi:

  • sporządzanie oraz opiniowanie kompleksowej dokumentacji pracowniczej, tj. m.in. umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów zakazu konkurencji, regulaminów wynagradzania, regulaminów pracy
  • pomoc prawna w ramach polubownego rozstrzygnięcia sporu pracowniczego
  • dochodzenie przed Sądem należności pracowniczych
  • reprezentacja Klienta sprawach o mobbing lub dyskryminację
  • reprezentacja Klienta w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za wypadek w pracy lub w drodze do pracy
  • doradztwo prawne w zakresie stosunku pracy