Odszkodowania i zadośćuczynienie

Kancelaria Adwokacka z Gdańska i Wejherowa, którą kieruje prawnik z wieloletnim doświadczeniem, oferuje kompleksową pomoc w zakresie odszkodowań i zadośćuczynień. Wyróżniony obszar prawa obejmuje w głównej mierze rekompensatę za poniesione szkody czy też zadośćuczynienie, gdy doszło do naruszenia praw lub wyrządzenia krzywdy. Zbiór przepisów, obejmujący tego rodzaju sytuacje ma na celu wsparcie dla osób dotkniętych bólem, krzywdą i trudnym doświadczeniem, aby pomóc im odzyskać spokój. Nasz adwokat w Wejherowie ma niezbędną wiedzę i wykształcenie, aby skuteczne reprezentować klientów w trakcie postępowania. Wówczas osoby poszkodowane mogą liczyć na pełne zaangażowanie, profesjonalizm oraz niezbędne wsparcie, aby pozytywnie rozwiązać sprawę. Do najczęściej wykonywanych zadań w tym zakresie należy np.:

  • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty za szkodę na osobie powstałą w wypadku komunikacyjnym
  • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty za szkodę na osobie powstałą w wyniku błędu w sztuce lekarskiej i zdarzenia medycznego
  • dochodzenie odszkodowania za szkody w mieniu (na przykład pojazdach, budynkach w wyniku zalania, pożaru, zawalenia się itp.)
  • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • dochodzenie odszkodowania z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy cywilnoprawnej
  • ochrona dóbr osobistych
  • immisje
  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z innych tytułów