Najem prywatny mieszkań może być działalnością gospodarczą

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 5 stycznia 2019 roku orzekł w sprawie opodatkowania przychodów z najmu nieruchomości mieszkaniowych przez osoby fizyczne (sygn. akt II FSK 14/17), utrzymując w mocy wcześniejsze orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2016 roku (sygn. akt I SA/Ol 435/16), zgodnie z którym najem kilku mieszkań z perspektywą dalszych inwestycji wyklucza kwalifikowanie takiej działalności jako najem prywatny. W konsekwencji taki najem powinien być traktowany jako działalność gospodarcza, co uniemożliwia opodatkowanie przychodów z tego tytułu preferencyjną stawką 8,5 %, lecz wymaga opodatkowania na zasadach dotyczących przedsiębiorców.


Kancelaria Adwokacka adwokat Małgorzaty Gorczyńskiej świadczy usługi prawne w zakresie opracowania kompletu dokumentacji niezbędnej dla rozpoczęcia działalności dotyczącej najmu lokali mieszkalnych oraz w zakresie bieżącego doradztwa prawnego dotyczącego takiego najmu.