Prawo medyczne

  • reprezentacja lekarzy w postępowaniu sądowym cywilnym, karnym i dyscyplinarnym
  • reprezentacja pacjentów w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku z zakażeniem szpitalnym, błędem w sztuce lekarskiej, produktem leczniczym lub wyrobem medycznym
  • obsługa prawna placówek medycznych
  • doradztwo prawne z zakresu prawa medycznego
  • prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych lekarzy