Prawo karne

  • reprezentacja Klienta w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania
  • obrona oskarżonych przed Sądem w postępowaniu karnym i karno-skarbowym
  • reprezentacja skazanych w postępowaniu wykonawczym (w sprawach o odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowym przedterminowym zwolnieniu itp.)
  • obrona obwinionych w postępowaniach wykroczeniowych
  • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
  • sporządzanie na zlecenie pokrzywdzonych aktów oskarżenia i innych pism procesowych
  • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym