Odszkodowania i zadośćuczynienie

  • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty za szkodę na osobie powstałą w wypadku komunikacyjnym
  • dochodzenie odszkodowania, zadośćuczynienia i renty za szkodę na osobie powstałą w wyniku błędu w sztuce lekarskiej i zdarzenia medycznego
  • dochodzenie odszkodowania za szkody w mieniu (na przykład pojazdach, budynkach w wyniku zalania, pożaru, zawalenia się itp.)
  • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • dochodzenie odszkodowania z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy cywilnoprawnej
  • ochrona dóbr osobistych
  • immisje
  • dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia z innych tytułów